Feng Shui és az egészség

Feng Shui és az egészség 1

A házhelyek hatása életünkre és egészségünkre.

Egy rosszul választott építési telek, a föld területtel kapcsolatos diszharmónia, energia hiányt, ill. betegséget idézhet elő.

Kedvezőtlen építési telek

 • Hegytetőre nem szabad építkezni, mert huzat van, és nem lesz az épület mögött védelem.
 • Vízparton nedvesség (talajvíz), hideg energia érhet bennünket, és a folyó kiléphet a medréből.
 • Mocsaras, ingoványos talaj, vagy földalatti szénbánya feletti terület sem alkalmas letelepedésre.
 • Veszélyes, vulkanikus törésvonalak és nagyobb erejű földalatti vizektől eredő geopátiás feszültségvonalak is károsak.
 • A völgyben (katlanban) fekvő telek sem kedvező, mert az energia ottreked, a lakók állandó földcsuszamlástól, vagy lavináktól rettegnek.
 • Kedvezőtlen az olyan telek, amely zsákutca, vagy „T” ill. „Y” kereszteződés végétől 100 mé-teren belül van (az itt lakók rettegnek, hogy a járművek belerohannak a házba, az erős lég-ramlatok a kipufogó gázokat és a port a ház felé fújják). Ha az ilyen csomópont lejtőn lefelé áll, a veszély és a negatív hatások sokkal erősebbek.

Orvoslás: tömör védőfal, növényekkel befuttatott lugas, sövény vagy tujasor, stb.

 • Vízárammal szemben álló és gyorsfolyású folyó áramlásának irányába álló házhely is kedvezőt-len. Aggodalomra, megfázásra és nyirkosság miatti reumatikus fájdalmakra hajlamosít.

Orvoslás: a folyó és a ház közé ültetett sűrű bokrok, vagy a bejárat áthelyezése a ház oldalára.

 • Temető, templom, mecset, székesegyház és egyéb imahelyek ne legyenek a lakóhelytől számított 500-1000 méteren belül.
 • Börtön, rendőrség vagy kórház rengeteg szomorúságot és negatív energiát áraszt.
 • Csatahelyek, háborús események helyszínei is kifejezetten kedvezőtlenek.
 • Kerüljük a katonai kiképző telep, katonai létesítmények és repülőterek 7-10 km-es körzetét, veszélyes vegyszerek lerakóhelyét.
 • Ember vagy állatkísérleti állomás, mészárszék, állati részeket felhasználó gyárak környéke sem alkalmas emberi tartózkodásra (a halál, félelem, kétségbeesés és szomorúság átjárja a földet).
 • Végrehajtó hatalommal felruházott kormányzati épületek (hadügy, belügyminisztérium, adó-hivatal, országgyűlés, stb.) rossz energiát generálnak egy telken.
 • Szemétfeldolgozó, vagy szennyvízülepítő telep nem lehet a házhely 10 km-es körzetében.
 • Betemetett szemétlerakó helyek sem alkalmasak letelepedésre (mérgező bomlástermékek).
 • Nagyfeszültségű transzformátor állomás nem lehet 150-500 méteres körzetben (nagyon erős az elektromágneses sugárzás).
 • Kedvezőtlen a nukleáris erőműhöz vagy létesítményhez, vegyipari gyárakhoz és vegyi radioak-tív anyagok raktáraihoz közeli telek.
 • Mobiltelefon és televíziós átjátszó, ill. reléállomások biztonságos távolsága lakhelyünktől minimum 3 km legyen.
 • A környező talajszintnél mélyebben fekvő vagy hátrafelé lejtő telek kifejezetten kedvezőtlen.
 • Gyorsforgalmú út vagy vasút mellett nem szerencsés lakni, mert az energia (chi) gyorsan száguld a házak előtt.
 • Kedvezőtlen a szabálytalan alakú építési telek, ahol hiányoznak a burjánzó növények, ahol a telek déli oldala magasan az északi pedig alacsonyan fekszik, vagy elhagyatott a vidék.
 • Az útkanyarulat kűlső oldalán a ház huzatban van, támadó energia éri.

Orvoslás: kerítéssel, fákkal, növényekkel.

 

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
Email